Istentisztelet 2021.02.28. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 28.

Az igehirdetés alapigéje: „Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt; mások azonban így szóltak: Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt: Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.”
(János 12,27-33)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 150: 1
3. Főének: 397: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 12, 20-33
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 345: 1
8. Igehirdetés: János 12, 27-33 Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 256: 6
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Záró ének: 398: 1-3
13. Áldás
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. március 7.
Igehirdetők: 08:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Papp Imola
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Miskolczi Sándorné (Tóth Róza Ilona) 74 évet élt, Jakab József Tamás 82 évet élt és Dr. Rákosi Miklósné Dr. Dávid Éva 92 éves testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)

2. A Rákóczi-harang:
– február 24-én 13:30-kor Lakatos Tibor emlékét hirdette.
– istentisztelet után Sándor Emil halálának 25. évfordulóját hirdeti.
________________________________________

1. Február 7-től a 8, 10 és 18 órakor kezdődő istentiszteletek gyülekezeti közösséggel vannak megtartva.

2. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a Kihívások évére meghirdetett önkéntes feladatok. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.

3. 2021. január 17-én tartott presbiteri gyűlésen a presbitérium a megüresedett lelkipásztori állásra nagytiszteletű Beszterczey András lelkipásztort hívta meg. Egyházi törvényeink szerint a választást megelőzően két vasárnap hirdetni kell a választásnak az időpontját, amelyet március 21-re tűztünk ki és nagytiszteletű úr bemutatkozó szolgálatára március 14-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten fog sor kerülni.

4. A Magyar Református Szeretetszolgálat és a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség szervezésében március 20-án Egyháztáji vásárt tartunk a Leány utca 2-4 szám alatt.

5. A húsvéti ünnepkörben szeretnénk újra tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy ezen a Húsvéton is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Pénzadományaikat kérjük, juttassák el személyesen a Lelkészi Hivatalba vagy átutalással a Nagytemplom számlaszámára.
A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a Lelkészi Hivatalban.

6. Március 6-án 17 órakor Középkorúak bibliakörét tartunk személyes jelenléttel a Gyülekezeti teremben.

7. 2021. július 19-23. között Gyülekezeti tábort szervezünk Balatonszárszón.

8. 2021. augusztus 2-től 6-ig Hittan tábort tartunk Bánkon.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)________________________________________