Istentisztelet 2021. 02. 07. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 7.

Az igehirdetés alapigéje: „Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kolossé 3, 12-14)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25:1
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
3. Főének: 166:1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Kolossé 3, 5-25
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Egymásnak terhét, ha hordozzátok
8. Igehirdetés: Kolossé 3, 12-14 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: Szeretet áradjon köztünk
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Bizonyságtétel Rácz Zoltán és Ráczné Kiss Lívia gyülekezeti tagok
13. Záró ének: 395:1-3
14. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. február 14.
Igehirdetők: 08:00 – Papp Imola, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Káposztás Gábor
________________________________________

Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Nagy Károly István 73 évet élt testvérünket.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)

2. A Rákóczi-harang:
– 2021. február 2-án 14:30-kor Szabó Zoltán Lászlóné Fehér Eszter Julianna emlékét hirdette.
– 2021. február 3-án 11 órakor Szűk Kálmánné Papp Jolán emlékére szólalt meg.
________________________________________
1. Örömmel hirdetjük, hogy 2021. február 3-án megszületett Bácsi Norbert és Bácsi-Zentai Szabina gyülekezeti tagjaink első gyermeke, Bácsi Sára.

2. Február 7-től a 8, 10 és 18 órakor kezdődő istentiszteletek gyülekezeti közösséggel lesznek megtartva.

3. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a Kihívások évére meghirdetett önkéntes feladatok. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.

4. Február 7-14. között gyülekezetünk is bekapcsolódik a Házasság hete központi programjaiba online, valamint személyesen az istentiszteleteken. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, család értékeire és segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. További részleteket a gyülekezet honlapján olvashatnak.

5. Február 14-én a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten a Házasság Hete alkalmából fogadalmuk megerősítésére várjuk az idén jubiláló házaspárokat. Várjuk azoknak a pároknak a jelentkezését, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, vagy 60 éve kötöttek házasságot. Jelentkezni február 8-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein.

6. Február 27-én 17 órától evangélizációs alkalmat tartunk a Nagytemplomban, melyen igét hirdet Schaller Tamás református lelkipásztor és bizonyságot tesz Boros Lajos, a Magyar Baptista börtönmisszió vezetője.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________