Istentisztelet 2021.02.14. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 14.

Az igehirdetés alapigéje: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Prédikátor 4, 9-12)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 65: 1
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
3. Főének: 167: 1-3
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 128; Ef 5, 21-27 Dr. Szász Barnabás és
Dr. Szászné Dr. Réti-Nagy Katalin gyülekezeti tagok
6. Imádság Dr. Szászné Dr. Réti-Nagy Katalin
7. Igehirdetés előtti ének: 392: 1
8. Igehirdetés: Prédikátor 4, 9-12 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: Szívem telve van veled
10. Imádság, Úri ima
11. Jubiláló házasok köszöntése Oláh István lelkipásztor
12. Jubiláló házasok köszöntése Ember Sándor főgondnok
13. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
14. Záró ének: 134: 1-3
15. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentiszteletei: 2021. február 21.
Igehirdetők: 08:00 – Püski Gábor, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Hajdu Mira, Bődi Panna és Bődi Samu gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Kántor Józsefné Csapó Erzsébet Róza 85 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
3. A Rákóczi-harang:
– 2021. február 9-én 13:30-kor Kántor Józsefné Csapó Erzsébet Róza emlékére szólalt meg.
– 2021. február 10-én 13 órakor Siteri Imréné Molnár Éva emlékét hirdette.
-istentisztelet után Dr. Meleghegyi György halálának 10 évfordulóját hirdeti, majd Dr. Tóth Istvánné Kálmánchey Szende emlékére szólal meg, akinek édesapja Kálmánychey Endre Református Kollégium Gimnáziumának biológia, földrajz, történelem szakos tanára volt. Az elhunytra unokatestvére, Károlyi Zsigmondné emlékezik. Ezt követően pedig Győri József presbiter testvérünk édesanyja özv. Győri Józsefné Kékedi Ilona 92 éves korában elhunyt testvérünk emlékét hirdeti.
________________________________________
1. Február 7-től a 8, 10 és 18 órakor kezdődő istentiszteletek gyülekezeti közösséggel lesznek megtartva.
2. A gyülekezet honlapján már elérhetőek a Kihívások évére meghirdetett önkéntes feladatok. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy válasszanak maguknak egy vagy több kihívást, amivel segíteni kívánják a gyülekezet közösségének épülését.
3. Február 27-én 17 órától evangélizációs alkalmat tartunk a Nagytemplomban, melyen igét hirdet Schaller Tamás református lelkipásztor és bizonyságot tesz Boros Lajos, a Magyar Baptista börtönmisszió vezetője.

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________