Istentisztelet 2021. 01. 17. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 17.
Az igehirdetés alapigéje: „Mert így szól az én Uram, az Úr, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok… De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek.” (Ézsaiás 30, 15.18)

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 89: 1
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
3. Főének: 274: 1-2
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ézsaiás 30, 8-18
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 256:1
8. Igehirdetés: Ézsaiás 30, 15. 18 Beszterczey András lelkipásztor, az MRE Diakóniai Irodájának Vezetője
9. Igehirdetés utáni ének: 275: 1
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
12. Záró ének: 274: 3-4
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentisztelete: 2021. január 24.
Igehirdető: 10:00 – Oláh István, 17:00 – Ökumenikus alkalom
________________________________________

Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Bagdi Istvánné (Pócsi Erzsébet) 85 évet élt, Szarka Zsigmond 81 évet élt, Széll Sándor 78 évet élt, Csatári Mónika 47 évet élt, Balogh Sándor 63 évet élt, Keresztúri Jánosné (Fogarasi Margit) 78 évet élt és Oláh Gergő 29 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)

2. A Rákóczi-harang:
– 2021. január 15-én, 15 órakor Dr. Gombos Sándor halálának 20. évfordulóját hirdette.
– istentisztelet után Bagdi Istvánné Pócsi Erzsébet emlékét hirdeti. Ezt követően pedig Ozsváth András halálának 10. évfordulójára szólal meg.
________________________________________

1. Az Egyházközség Elnökségének döntése alapján a vírushelyzet miatt január 24-én a 10 órakor kezdődő istentisztelet lesz megtartva, illetve ma, január 17-én és 24-én sem tartunk 18 órától istentiszteletet, hanem mindenkit szeretettel várunk a 17 órakor kezdődő ökumenikus alkalmakra.

2. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

3. 2021. január 17-24. között Ökumenikus Imahetet tartunk.

4. Egy háromhetes év eleji gyülekezeti böjtöt tartunk 2021. január 11. és 31. között, amelyre hívjuk a testvéreket, hogy csatlakozzanak. A böjt során lemondunk bizonyos dolgokról (legyenek azok ételek, italok vagy más jellegű kedvtelések) és otthonainkban külön-külön, mégis közösen könyörgünk gyülekezetünk jövőjéért, ennek az évnek az áldásaiért. Böjtölésünkhöz két fontos imatémát határoztunk meg: a Vad Zsigmond lelkipásztor testvérünk nyugdíjba vonulása miatt esedékes lelkészválasztást és a gyülekezetünk lelki-hitbeli megújulását. Arra hívjuk a testvéreket, hogy ebben a 21 napban, január 11. és 31. között közösen böjtöljünk és imádkozzunk gyülekezetünkért!

5. A horvátországi földrengés károsultjainak pénzbeli adományt gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományokat az adomany.jobbadni.hu oldalon lehet felajánlani.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak az újév áldásaiért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)