Istentisztelet 2021.01.24. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 24.

Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” (János 6, 28-29.33-34)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 65:1
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermekistentiszteletre!
3. Főének: 479: 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: János 6, 22-34
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 358: 3
8. Igehirdetés: János 6, 28-29.33-34 Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 438: 6
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések
12. Záró ének: 196: 1-3, 7
13. Áldás

________________________________________
Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

Következő vasárnap istentisztelete: 2021. január 31.
Igehirdető: 10:00 – Káposztás Gábor, 18:00 – Püski Gábor
________________________________________

Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Kaisz Géza Jenő 67 évet élt és Kovács Péter 70 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)

2. A Rákóczi-harang:
– 2021. január 21-én, 11 órakor Nagy Gézáné Bedő Ilona emlékét hirdette.
– 2021.január 24-én, 13 órakor Frank Lajos és felesége Tóth Mária emlékére szólal meg.
________________________________________

1. Január 31-től a 10 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteletek gyülekezeti közösséggel lesznek megtartva.

2. Ma, 17 órakor mindenkit szeretettel várunk az Ökumenikus Imahét záró alkalmára.

3. Megjelent a 2021. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2021-es naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

4. Egy háromhetes év eleji gyülekezeti böjtöt tartunk 2021. január 11.és 31. között, amelyre hívjuk a testvéreket, hogy csatlakozzanak. A böjt során lemondunk bizonyos dolgokról (legyenek azok ételek, italok vagy más jellegű kedvtelések) és otthonainkban külön-külön, mégis közösen könyörgünk gyülekezetünk jövőjéért, ennek az évnek az áldásaiért. Böjtölésünkhöz két fontos imatémát határoztunk meg: a Vad Zsigmond lelkipásztor testvérünk nyugdíjba vonulása miatt esedékes lelkészválasztást és a gyülekezetünk lelki-hitbeli megújulását. Arra hívjuk a testvéreket, hogy ebben a 21 napban, január 11. és 31. között közösen böjtöljünk és imádkozzunk gyülekezetünkért!

5. A horvátországi földrengés károsultjainak pénzbeli adományt gyűjt az Magyar Református Szeretetszolgálat. Adományokat az adomany.jobbadni.hu oldalon lehet felajánlani.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak az újév áldásaiért, a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________