Istentisztelet 2020. március 15. 10 óra

2020. március 15. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE


Nemzeti Ünnep

Az igehirdetés alapigéi: „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.”
(Róm 13,8)

Az igehirdetés témája: Útkeresés az elnyomásban
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Főének: 472,1; 4-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Mt 22,15-22 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 234,3
9. Igehirdetés: Róm 13,8 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 309,4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Himnusz
14. Záró ének: 390,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. március 22.
Igehirdetők: 8:00 – Dancsó Zoltán, 10:00 – Dr. Fekete Károly
18:00 – Oláh István
A következő vasárnap igéje: Lukács 4, 1-13 Címe: Böjt: erőmerítés Istentől
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Pásztor Hédi részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Nagy Györgyné (Sós Irma) 84 évet élt, Dr. Kürthy Lászlóné (Kórizs Margit Katalin) 92 évet élt, és Mártha László András 84 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Tóth Lajos Gyula emlékét fogja hirdetni.
4. Az elmúlt héten elhunyt gyülekezetünk volt lelkipásztorának, Szász Barnabásné nagytiszteletű asszonynak az édesanyja, id. Püski Lajosné (Szabó Anna) 91 éves korában. Temetése 2020. március 17-én 14 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben.
________________________________________
1. A Magyar Kormány által hirdetett veszélyhelyzet érinti egyházunk életét is, ezért kérjük a testvéreket, hogy kövessék gyülekezetünk hirdetéseit a járványügyi intézkedésekkel kapcsoltban a www.nagytemplom.hu weboldalon.
2. Március 16-án, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Március 21-én, szombaton, 17 órától lesz a „Középkorúak+” bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti teremben.
4. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
5. Megjelent Dr. Gaál Botond Keresztyén értékek az európai kultúrában című könyve és Pécsi Samu Úton hazafelé című verseskötete, amelyek megvásárolhatók a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
6. Április 12-én húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora lesz a fancsikai Árpád-kori templomnál. Vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a templomhoz. Indulás: 5 órakor. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: április 9. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a Testvéreket háromnegyed 7-től a Gyülekezeti Terembe.
7. A húsvéti ünnepkörben is szeretnénk tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvérekeinet, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy Húsvétra is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Ez alkalommal kérjük, hogy készpénzben adakozzanak, mindenki lehetősége szerint, és a befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.
8. Gyülekezeti nyári és gyermektáboraink:
– Gyülekezeti táborunk 2020. június 29 és július 5 között kerül megrendezésre Berekfürdőn.
– 2020. július 13-17. között Angol nyelvű skót tábort szervezünk 6-11 év közötti gyermekek részére a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 13-17. között Scottish Camp 2020 angol nyelvi tábort szervezünk 12-18 évesek számára a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 27-31. között napközis hittan tábort szervezünk 4-10 év közötti gyermekek részére a Debrecen-Bánki Református Általános Iskolában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. június 30.
A táborokra regisztrálni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, a világi vezetők bölcs döntésért és az egészségügyi dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
________________________________________
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően 9:30-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)