Istentisztelet 2020. március 1. 10 óra

2020. március 1. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd kiállt a király az emelvényre, és szövetséget kötött az Úr színe előtt: hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget.” (2Kir 23,2-3)

„Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra.” (1Tim 4,13)

Az igehirdetés témája: Vedd és olvasd!
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 171
3. Főének: 161,1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Kir 22,8-23,3
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 372,4
8. Igehirdetés: 2Kir 23,3 és 1Tim 4,13 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 229,1
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
12. Úrvacsora, ágendázik (460 – 465) – Oláh István lelkipásztor
13. Záró ének: 390,1-4
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. március. 8.
Igehirdetők: 8:00 –Püski Gábor, 10:00 – Oláh István
18:00 – Tóth Dorottya Tünde
A következő vasárnap igéje: Máté 6, 16-18 Címe: Böjt: Diéta vagy lelki megújulás?
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Ferge Istvánné (Major Katalin) 86 évet élt, Müller Jenő 68 évet élt, és Paulin Rozália 57 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
2. A Rákóczi-harang:
– Február 28-án 11 órakor M. Nagy Imre születésének 85. évfordulóját hirdette.
– Istentisztelet után Ferge Istvánné emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1.Március 2-án, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
2.Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
3. Megjelent Dr. Gaál Botond Keresztyén értékek az európai kultúrában című könyve és Pécsi Samu Úton hazafelé című verseskötete, amelyek megvásárolhatók a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
4. Március 6-án, pénteken 17 órától az Ökumenikus Világnap alkalmát tartják a Debrecen Füredi úti Református Missziói Egyházközségben, ahová szeretettel várják a Testvéreket.
5. Március 7-én, Szombaton 17 órától Középkorúak+ Bibliaóra lesz a Gyülekezeti teremben.
6. Tavaszköszöntő családi délelőttre hívjuk a gyermekeket szüleikkel együtt, amely március 7-én 10 órától fog kezdődni a Nagytemplomban.
7. A húsvéti ünnepkörben is szeretnénk tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvérekeinet, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy Húsvétra is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Ez alkalommal kérjük, hogy készpénzben adakozzanak, mindenki lehetősége szerint, és a befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.
8. Gyülekezeti nyári és gyermektáboraink:
– Gyülekezeti táborunk 2020. június 29 és július 5 között kerül megrendezésre Berekfürdőn.
– 2020. július 13-17. között Angol nyelvű skót tábort szervezünk 6-11 év közötti gyermekek részére a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 13-17. között Scottish Camp 2020 angol nyelvi tábort szervezünk 12-18 évesek számára a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 27-31. között napközis hittan tábort szervezünk 4-10 év közötti gyermekek részére a Debrecen-Bánki Református Általános Iskolában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. június 30.
A táborokra regisztrálni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– családokért
– házasságokért
– betegeinkért
– egyedülállókért
________________________________________
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően 9:30-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)