Istentisztelet 2020. március 8. 10 óra

2020. március 8. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.”
(Mt 6, 16-18)

Az igehirdetés témája: Böjt: Diéta vagy lelki megújulás?
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Gyerekpercek – Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor
4. Főének: 392,1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézs 58,1-11 – Nagy Zsolt presbiter
7. Imádság – Nagyné Mudra Mónika gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti ének: 426,1
9. Igehirdetés: Mt 6, 16-18 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 196,6
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: 230,1-5
Orgona: Vas Sándor karnagy
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. március. 15.
Igehirdetők: 8:00 –Ésik Ádám János, 10:00 – Vad Zsigmond
18:00 – Szász Anna Boglárka
A következő vasárnap igéje: Mt 22,15-22; Róm 13,8 Címe: Útkeresés az elnyomásban
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Fehér Oszkár, Varjas Viktor, Ferenczi Sándor, Ferenczi Katalin, Ferenczi György részesült a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Szanyi Margit (Hidi Margit) 78 évet élt és Zelenák Gyula Lajos 40 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Március 1-jén istentisztelet után Károlyi Zsigmond nyugalmazott református lelkipásztor halálának 2. évfordulóját hirdette.
– Istentisztelet után Jónás Sándor emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1.Március 9-én, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
2. Március 10-én 18 órától presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti Teremben.
3.Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
4. Megjelent Dr. Gaál Botond Keresztyén értékek az európai kultúrában című könyve és Pécsi Samu Úton hazafelé című verseskötete, amelyek megvásárolhatók a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
5. Március 15-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
6. Április 4-én 16 órától Húsvéti családi délutánt rendezünk a 0-11 éves gyermekek és családjuk részére. Részletekről a Lelkészi Hivatalban lehet érdeklődni.
7. Április 12-én húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora lesz a fancsikai Árpád-kori templomnál. Vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a templomhoz. Indulás: 5 órakor. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: április 9. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a Testvéreket háromnegyed 7-től a Gyülekezeti Terembe.
8. A húsvéti ünnepkörben is szeretnénk tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvérekeinet, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy Húsvétra is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Ez alkalommal kérjük, hogy készpénzben adakozzanak, mindenki lehetősége szerint, és a befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.
9. Gyülekezeti nyári és gyermektáboraink:
– Gyülekezeti táborunk 2020. június 29 és július 5 között kerül megrendezésre Berekfürdőn.
– 2020. július 13-17. között Angol nyelvű skót tábort szervezünk 6-11 év közötti gyermekek részére a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 13-17. között Scottish Camp 2020 angol nyelvi tábort szervezünk 12-18 évesek számára a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 27-31. között napközis hittan tábort szervezünk 4-10 év közötti gyermekek részére a Debrecen-Bánki Református Általános Iskolában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. június 30.
A táborokra regisztrálni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– családokért
– házasságokért
– betegeinkért
– egyedülállókért
________________________________________
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően 9:30-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)