Istentisztelet 2020. február 23. 10 óra

2020. február 23. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Mt 6,33)

Az igehirdetés témája: Fontossági sorrend
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök- lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105,1;3
3. Énektanítás: Istenünk itt hozzuk… – Csorba Gergő gyülekezeti kántor
4. Főének: Istenünk itt hozzuk Néked…
5. Előfohász – Dr. Fekete Károly püspök- lelkipásztor
6. Igeolvasás: Mt 6, 19-34
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 475,2
9. Igehirdetés: Mt 6, 33 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 197,4
11. Imádság
12. Úri ima, Áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: 452,1-2;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Bibliavasárnap istentiszteletei: 2020. március. 1.
Igehirdetők: 8:00 – Szász Anna Boglárka, 10:00 – Vad Zsigmond
18:00 – Dancsó Zoltán
A következő vasárnap igéi: 2Kir 23, 1-3; 2 Tim 3, 16; Címe: Vedd és olvasd!
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre Szabados László és Dr. Bodnár Barbara.
2. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Horváth László, majd Bánhegyesi Ferenc emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1.Az istentiszteletet követően nyitjuk meg Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor „A magvetés bibliai üzenete bélyegeken” című kiállítását. Mindenkit szeretettel várunk.
2.Február 24-én, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Böjti lélekfrissítő alkalomra várjuk a testvéreket 2020. február 27-én, csütörtökön 18.00 órától a Nagytemplom Imatermébe. Bővebb információért Tóth Dorottya Tünde lelkipásztorhoz lehet fordulni.
4. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
5. Megjelent Dr. Gaál Botond Keresztyén értékek az európai kultúrában című könyve és Pécsi Tamás Úton hazafelé című verseskötete, amelyek megvásárolhatók a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
6. Március 6-án, pénteken 17 órától az Ökumenikus Világnap alkalmát tartják a Debrecen Füredi úti Református Missziói Egyházközségben, ahová szeretettel várják a Testvéreket.
7. Tavaszköszöntő családi délelőttre hívjuk a gyermekeket szüleikkel együtt, amely március 7-én 10 órától fog kezdődni a Nagytemplomban.
8. A húsvéti ünnepkörben is szeretnénk tartós élelmiszerrel segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagjainkat. Kérjük a Kedves Testvérekeinet, hogy akit a Lélek indít és megteheti, adakozzon erre a célra, hogy Húsvétra is tudjunk segítséget nyújtani az anyagilag nehezebb helyzetben lévőknek. Ez alkalommal kérjük, hogy készpénzben adakozzanak, mindenki lehetősége szerint, és a befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Egy csomag értéke 10 ezer forint és 60 csomag összeállítást tervezzük. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.
9. Gyülekezeti nyári és gyermektáboraink:
– Gyülekezeti táborunk 2020. június 29 és július 5 között kerül megrendezésre Berekfürdőn.
– 2020. július 13-17. között Angol nyelvű skót tábort szervezünk 6-11 év közötti gyermekek részére a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 13-17. között Scottish Camp 2020 angol nyelvi tábort szervezünk 12-18 évesek számára a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. május 31.
– 2020. július 27-31. között napközis hittan tábort szervezünk 4-10 év közötti gyermekek részére a Debrecen-Bánki Református Általános Iskolában. A jelentkezési és befizetési határidő 2020. június 30.
A táborokra regisztrálni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– családokért
– házasságokért
– betegeinkért
– egyedülállókért
________________________________________
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően 9:30-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)