Istentisztelet 2020. június 1. 10 óra

2020. június 1. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE – Pünkösd 2. napja

Az igehirdetés alapigéi: „Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” ( ApCsel 2, 36-38)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 188
3. Főének: 463,1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2, 14-41
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 370
8. Igehirdetés: ApCsel 2, 36-38 – Oláh István lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke: Vad Péter: A Pünkösdnek jeles napja
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Záró ének: 376,1-2
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti kórus énekét egy korábbi istentisztelet felvételéből hallhattuk.
________________________________________
Pünkösdi alkalmaink
Június 1., hétfő (pünkösd 2. napja): 18:00 – Ésik Ádám János
________________________________________
Hirdetések:
1. A pünkösdi ünnepkörben 3 gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Dancsy Kálmán halálának 11. évfordulója alkalmából szólal meg.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
2.A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig, 10-től 16 óráig, és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
3. Nyári táboraink közül egyedül a gyermekek hittan táborát szervezzük meg 2020. július 27 és 31 között Bánkon.
4. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó újra várja a testvéreket, hétfőtől szombatig 10 és 17 óra között tart nyitva. Könyvesboltunk kínálata megtalálható az új webshopunkban, melynek internetes elérhetősége: https://karakter1517.shoprenter.hu/
5. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt helyezünk a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni.
6. A járványhelyzet súlyos gazdasági következményeit tapasztalva, gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket.
Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
7. Gyülekezetünk, önkéntesek segítségével az elmúlt időszakban szájmaszkok készítését végezte és jelenleg is végzi ezt a szolgálatot. Szeretnénk megköszönni minden önkéntesnek a munkáját akik részt vettek ebben a fontos szolgálatban. Pénzbeli adományaikkal is támogathatják a testvérek ezt a szolgálatot. Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, „adomány vírus elleni védekezésre” megjegyzéssel.
8. Június 7-én kezdetét veszi az idei Zenés áhítatok sorozata gyülekezetünkben. A jövő vasárnap 18 órakor kezdődő alkalmon az Orvosmuzsikusok előadásában Bach és Vivaldi műveket hallhatunk orgonán, zongorán, hegedűn, fuvolán és csellón megszólaltatva. A fellépők névsora és a műsor megtalálható a gyülekezet honlapján.
9. A Magyar kormány a 2020. évet az összetartozás éveként hirdette meg. A trianoni döntés 100. évfordulója alkalmából. 2020. június 4-én 16 óra 30 perckor 100 másodpercig fognak szólni a templomok harangjai. Kérjük a Testvéreket imádkozzanak magyar nemzetünk egységéért.
10. Június 7-én, vasárnap fél 10-kor újraindul a Gyülekezeti Imaközösség a Nagytemplom imatermében.
11. Június 6-án, szombaton, 17 órától lesz a „Középkorúak+” bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti teremben.
12. Június 6-án, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
13. Június 15-én, 18 órától az újrainduló Bibliaiskola első alkalmát tartjuk a Leány utcai Ifjúsági Központ udvarán.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)