Istentisztelet 2020. június 7. 10 óra

2020. június 7. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23-24)
„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 47,1
3. Főének: 278, 1;3;7;8
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Zsolt 139,1-18
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra
8. Igehirdetés: Zsolt 139,23-24 és Jn 14,6 – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 475, 2
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Himnusz
13. Záró ének: 469
________________________________________
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. június 14.
Igehirdetők: 8:00 – Püski Gábor, 10:00 – Oláh István,
18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Horváth Sándor 90 évet élt és Szováti Katalin 95 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
2. 2020. április 20-án, életének 100. évében elhunyt Zsiros József nyugalmazott esperes-lelkipásztor. Temetése 2020. június 17-én, szerdán 12 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben.
3. A Rákóczi-harang:
– Június 3-án 8 órakor Gyuró Illésné (Kovács Erzsébet) halálának 5. évfordulóját hirdette.
– Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján 16 óra 30 perckor a Trianoni döntés 100. évfordulója alkalmából 100 másodpercig szóltak a Nagytemplom harangjai.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
2. Ma este 18 órakor Zenés Áhítatot tartunk az Orvosmuzsikusok közreműködésével.
3. Június 15-én, 18 órától a Bibliaiskola alkalmát tartjuk a Leány utcai Ifjúsági Központ udvarán.
4.A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig 10-től 16 óráig és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
5. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó újra várja a testvéreket, hétfőtől szombatig 10 és 17 óra között tart nyitva. Könyvesboltunk kínálata megtalálható az új webshopunkban, melynek internetes elérhetősége: https://karakter1517.shoprenter.hu/
6. A járványhelyzet súlyos gazdasági következményeit tapasztalva, gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket.
Adományokat a gyülekezet számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak nemzetünk egységéért, a koronavírus járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi, a szociális dolgozóknak és a kutatóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)