Istentisztelet 2020. május 31. 10 óra

2020. május 31. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE – Pünkösd 1. napja

Az igehirdetés alapigéi: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm 8,14-17)

Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 370,1
3. Zenemű: J-J. Mouret: Rondeau
4. Előfohász
5. Igeolvasás: ApCsel 2,1-13 – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
ApCsel 2,14-21 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke: Ebeling: Urunk add lelkedet…
8. Igehirdetés: Róm 8,14-17 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
9. Zenemű: J.S. Bach: g-moll fuvolaszonáta 2. tétel
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések
12. Zenemű: J. Clarke: Trumpet voluntary
13. Úrvacsora, ágendázik – Oláh István lelkipásztor
Úrvacsora alatti zenemű: Gárdonyi Zoltán: Egymás terhét hordozzátok
Ének: Fekete Katalin, orgonán kíséri: Csorba Gergő
14. Himnusz
15. Záró ének: 278,8
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A Gyülekezeti kórus énekét egy korábbi istentisztelet felvételéből hallhattuk.
A zeneművekben közreműködnek: a Kodály Filharmonikusok művészei:
Csősz János és Györgyfi Zsolt – trombita, Tornyai Ferenc – kürt, Alexa Lajos – harsona, Kerekes Imre – tuba, Márku Anikó – timpani, Domján Viktória – fuvola, Somogyi-Tóth Dániel – orgona
________________________________________
Pünkösdi alkalmaink
Május 31., vasárnap (pünkösd 1. napja): 18:00 (Úrvacsora) – Püski Gábor
Június 1., hétfő (pünkösd 2. napja): 8:00 – Káposztás Gábor,
10:00 –Oláh István, 18:00 – Ésik Ádám János
________________________________________
Hirdetések:
1. Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó gyülekezeti tagunk ajánlotta fel.
2. A pünkösdi ünnepkörben Kiss Panna Dóra, Bogár László és Rácz Theo gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
3. Az elmúlt héten eltemettük Szilágyi László 61 évet élt testvérünket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)
4. A Rákóczi-harang:
– Május 25-én 9 órakor Bézi Andrea emlékét hirdette.
– Istentisztelet után Dr. Korláth Gyula halálának 2. évfordulóját hirdeti, valamint nagyszülei, Zámbory Sándor egykori hetei református lelkipásztor, és Korláth Gyula egykori fornosi református lelkipásztor emlékére fog megszólalni.
________________________________________
1. Egyházközségünk Elnöksége – a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslata alapján – szabályozza az istentiszteleten való részvétel feltételeit. Továbbra is szeretnénk megtenni mindent a testvérek és minden magyar állampolgár egészségnek a védelmében. Ezeket a javaslatokat a Nagytemplom honlapján lehet olvasni.
2.A Lelkészi Hivatal hétfőtől csütörtökig, 10-től 16 óráig, és pénteken 10-től 14 óráig nyitva tart.
3. Nyári táboraink közül egyedül a gyermekek hittan táborát szervezzük meg 2020. július 27 és 31 között Bánkon.
4. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó újra várja a testvéreket, hétfőtől szombatig 10 és 17 óra között tart nyitva. Könyvesboltunk kínálata megtalálható az új webshopunkban, melynek internetes elérhetősége: https://karakter1517.shoprenter.hu/
5. A keresztelési alkalmakat, esküvőket és a temetési szertartásokat a család által meghívott szűk körben a szokott módon megtartjuk. Hangsúlyt helyezünk a kapcsolattartásra: e-mail-en és telefonon is keresni fogjuk a testvéreket, hogy tudjuk a lelkigondozás szolgálatát végezni.
6. A járványhelyzet súlyos gazdasági következményeit tapasztalva, gyülekeztünk Elnöksége Krízisalapot hozott létre, amellyel segíteni kívánja a nehéz helyzetbe került testvérinket.
Adományokat a gyülekezt számlaszámára lehet befizetni: 11738008-20080437. Internetbank: 11738008-20832090
7. Gyülekezetünk, önkéntesek segítségével az elmúlt időszakban szájmaszkok készítését végezte és jelenleg is végzi ezt a szolgálatot. Szeretnénk megköszönni minden önkéntesnek a munkáját, akik részt vettek ebben a fontos szolgálatban. Pénzbeli adományaikkal is támogathatják a testvérek ezt a szolgálatot. Ezt gyülekezetünk bankszámlaszámára tudják eljuttatni, „adomány vírus elleni védekezésre” megjegyzéssel.
8. Június 7-én kezdetét veszi az idei Zenés áhítatok sorozata gyülekezetünkben. A jövő vasárnap 18 órakor kezdődő alkalmon az Orvosmuzsikusok előadásában Bach és Vivaldi műveket hallhatunk orgonán, zongorán, hegedűn, fuvolán és csellón megszólaltatva. A fellépők névsora és a műsor megtalálható a gyülekezet honlapján.
9. A trianoni döntés 100. évfordulója alkalmából 2020. június 4-én 16 óra 30 perckor 100 másodpercig fognak szólni a templomok harangjai. Kérjük, a testvéreket imádkozzanak magyar nemzetünk egységéért.
10. Június 7-én, vasárnap fél 10-kor újraindul a Gyülekezeti Imaközösség a Nagytemplom imatermében.
11. Június 6-án, szombaton, 17 órától lesz a „Középkorúak+” bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti teremben.
12. Június 6-án, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
13. Június 15-én, 18 órától az újrainduló Bibliaiskola első alkalmát tartjuk a Leány utcai Ifjúsági Központ udvarán.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntésért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)