Istentisztelet 2020. január 26. 10 óra

2020. január 26. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”
(1 Kor 12, 25-27)

Az igehirdetés témája: Egyén és közösség
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 166,1-2
3. Énektanítás – Csorba Gergő gyülekezeti kántor
4. Főének: Krisztus testének tagja vagy már…
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1 Kor 12, 19-27
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 455, 7
9. Igehirdetés: 1 Kor 12, 25-27 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 395, 3
11. Imádság
12. Úri ima, Áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás
14. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. február 02-án
Igehirdetők: 8:00 – Oláh István, 10:00 – Dr. Fekete Károly
18:00 – Püski Gábor
Diakónia Vasárnap igéje: Máté 25, 35-36;40 Címe: Együtt Egymásért
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük özv. Menyhárt Lászlóné (Marton Margit) 87 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Január 24-én 13 órakor Frank Lajos és felesége Tóth Mária emlékét hirdette.
________________________________________
1. Január 30-án, csütörtökön 18 órakor a Gyülekezeti Teremben Dr. Simon Then és felesége Gáborjáni Szabó Fruzsina missziói beszámolójára kerül sor a készülő perui kórházi misszióról a mai quechua indiánok ( inkák) között.
A misszionárius család szolgálati kibocsátása diakóniai vasárnapon fog megtörténni.
2. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
3. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
4. Január 27-én, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
5. Február 1-jén, szombaton, 17 órától lesz a Középkorúak bibliakörének következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
6. Február 9-16 között kerül megrendezésre a Házasság Hete elnevezésű programsorozat.
7. A gyülekezeti táborról, és gyermektáborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon található.
8. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
9. A Magyar Református Szeretetszolgálat a januári és februári hónapokban a Tűzifaprogram támogatását kéri a gyülekezetektől, hogy minél több rászoruló testvérünkön segíthessünk a leghidegebb hónapokban.
Az elmúlt évben 100 családnak biztosított a Szeretetszolgálat egy heti tüzelőanyagot, ennek értéke négy millió Forint volt. Tűzifa programot a 1358-as adományvonal felhívásával, valamint online rendszeren keresztül tudják a testvérek támogatni az adomany.jobbadni.hu címen.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ökumenikus imahét áldásaiért,
– gyülekezetünk egységéért
– betegeinkért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)