Istentisztelet 2020. február 2. 10 óra

2020. február 2. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE

Diakónia vasárnap
Az igehirdetés alapigéje: „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,34-40)
Az igehirdetés témája: Együtt egymásért
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 152
3. A gyülekezet diakóniája – Libor Andrea diakónus
4. Főének: Krisztus testének tagja vagy már…
5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor
6. Igeolvasás: Róm 14,5-12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 234,3
9. Igehirdetés: Mt 25,34-40 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 480,4
11. Imádság, Úri ima
G. F. Händel: F-dúr szonáta. Közreműködik: Bűdi Hella – altfurulya, Csorba Gergő – zongora
12. Misszionárius házaspár kibocsátása – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
13. Úrvacsora előtti ének: 396,3
14. Úrvacsora, ágendázik 457 – 462 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
15. Áldás
16. Hirdetések, adakozásra felhívás
17. Záró ének: 455,1-2;7;9
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. február 9-én
Igehirdetők: 8:00 – Ésik Ádám János, 10:00 – Oláh István
18:00 – Szász Anna Boglárka
Február a házasság hónapja gyülekezetünkben.
A következő vasárnap igéje: 1Móz 2,18-24 Címe: Közösségre teremtve
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük Hüse János 72 évet élt, Kovács Marianna Márta 83 évet élt és Birinyi Katalin 94 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
2. A Rákóczi-harang:
– Január 27-én 11 órakor Török Bálint emlékét hirdette.
– Január 28-án 13 órakor Mátyás Lajosné (Szakács Erzsébet) születésének 80. évfordulóját hirdette.
– Istentisztelet után Szabó Zoltánné Fehér Eszter emlékét fogja hirdetni.
3. Január 28-án a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője lélekharangja Hüse János emlékét hirdette.
________________________________________
1. A Debreceni Református Egyházmegye fotópályázatot hirdet a Közösség magazin megjelenésének 10 éves évfordulója alkalmából. A magazin szerkesztői 2020. február 7-ig várják azokat a fényképeket, amelyek gyülekezetek vagy intézmények életének szép, ihletett pillanatairól készültek.
2. Rajzpályázatot hirdetünk „Az én gyülekezetem” címmel, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek tetszőleges technikával elkészített illusztrációit és rajzait március végéig. Az elkészült művek kiállításra kerülnek a Nagytemplomban. Részletes információ a gyülekezet honlapján található.
3. Február 3-án, 18 órától lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
4. Február 4-én 18 órától presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti Teremben.
5. Február 21-én 17:30-tól Csapatjáték szerelemmel címmel házasságépítő, megerősítő, interaktív estet szervezünk házasságban élőknek a Gyülekezeti Teremben. Jelentkezni a molnar.szabolcs@reformatus.hu címen lehet február 15-ig.
6. A gyülekezeti nyári tábor és gyermektáborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon található.
7. Február 5-én, szerdán 13:30-kor Pécsi Samu Úton hazafelé című verseskötetével ismerkedünk irodalmi délután keretében a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
8. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
9. A Magyar Református Szeretetszolgálat a februári hónapban a tűzifa program támogatását kéri a gyülekezetektől, hogy minél több rászoruló testvérünkön segíthessünk a leghidegebb hónapokban.
Az elmúlt évben 100 családnak biztosított a Szeretetszolgálat egy heti tüzelőanyagot, ennek értéke négy millió Forint volt. A tűzifa programot a 1358-as adományvonal felhívásával, valamint online rendszeren keresztül tudják a testvérek támogatni az adomany.jobbadni.hu címen.
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– gyülekezetünk egységéért
– betegeinkért
– a diakóniai szolgálatért
– a misszionárius családért
– a bibliaköri alkalmakért
________________________________________
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően 9:30-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)