Hangosan zengett a 396. dicséret a Nagytemplom gyülekezeti termében, ahol 2020. január 30-án tartott előadást dr. Then Simon gyermekorvos és felesége, Gáborjáni Szabó Fruzsina. A házaspár három lánygyermekével együtt Peruba utazik missziói útjára, hogy a quechua indiánok földjén található Diospi Suyana kórházban segítsék a helyiek életét.

„Diospi Suyana”, avagy „Istenben bízunk”. A 12 éve létrehozott missziós kórház 2650 méter magasan, az Andok lábánál található, és egész Dél-Peru számára reménységet ad. Nemcsak szakszerű orvosi ellátást kaphatnak az ide érkező betegek, hanem hitbeli szolgálatot is végeznek a kórház misszionáriusai. Az intézmény közepén egy templom magasodik, ahol minden reggel áhítattal kezdik a napot. Arra a fél órára csend és nyugalom száll az egyébként mozgalmas kórházi életre, a rendelések is szünetelnek, és kizárólag Isten Igéjére figyelnek a dolgozók és a betegek is. Az intézmény német fenntartásban működik, de az önkéntes orvosok és ápolók csapatában osztrákok, svájciak és ausztrálok is szerepet vállalnak. Ehhez az elhivatott szolgáló közösséghez csatlakozik májusban a Then-család is.

Dr. Then Simon Németországban született és nőtt fel. Ahogyan az előadásán megosztotta a közönséggel, számára az jelentette a motivációt missziójában, hogy édesanyja 40 éves korában, daganatos betegségben elhunyt, öt gyermeket hagyott magára, mégis ragaszkodott hozzá, hogy a sírkövén az szerepeljen: „Gott ist Liebe”, vagyis „Az Isten szeretet”. Ekkor eszmélt rá, hogy az orvostudománynál és a gyógyszeres kezeléseknél is fontosabb, hogy keresztyén emberként a szeretetet adjuk tovább, hiszen csakis hit által élhetünk boldogan. Egyetemista korában Spanyolországban végzett önkéntes szolgálatot, ahol megismerte későbbi feleségét, a Debrecenből származó Gáborjáni Szabó Fruzsinát.

Ahogyan elmesélte a három gyermekes család, már korábban is foglalkoztatta őket a gondolat, hogy valahol a világban szeretnének missziós munkát végezni és segítséget nyújtani az elesettek számára. A perui Diospi Suyana Kórház munkáját évek óta figyelemmel kísérték. Egy baráti beszélgetés során jutott tudomásukra, hogy pont most tér haza a kórházból egy gyermekorvos, és nagy szüksége lenne rá az intézménynek, hogy új szakember jelentkezzen a pozícióra. Ekkor érezte úgy a család, hogy ez az a jel Istentől, amit követniük kell, és pár nap múlva már a részleteket egyeztették a kiutazásuk kapcsán.

A házaspárt ünnepélyes keretek között indította szolgálati útjára dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 2020. február 2-án a Debreceni Református Nagytemplomban. A diakóniai vasárnapon Püspök Úr megemlékezett a nagy elődökről is a missziói szolgálatban: „Az Evangéliumot hirdette és a betegeket gyógyította Afrikában Albert Schweitzer, a nagy XX. századi orvos-misszionárius, és ezt tették magyar református mártír misszionáriusaink is: Molnár Mária, akit a pápua közösség tagjai „Mrs. Doktornak” neveztek gyógyító szolgálata miatt, vagy a méltatlanul elfeledett Cseszkó Gyula misszionárius orvos és felesége, Hadady Emma, akik innen, a Tiszántúli Egyházkerületből indultak missziói szolgálatukra a mai Indonézia területére. Ma annak örvendezhetünk együtt itt, a gyülekezet közösségében, hogy Isten erre a szolgálatra, az Evangélium hirdetésére és a betegek gyógyítására hívott el egy kedves, fiatal házaspárt, akik erős debreceni református kötődéssel rendelkeznek.

A család életéért és szolgálatáért együtt imádkozott a Nagytemplomi Gyülekezet az ünnepi alkalmon, akik perui szolgálatuk végzéséhez adományokra szorulnak, hiszen a helyben szolgáló misszionáriusok mind önkéntes alapon vesznek részt a munkában. Adományok a Tiszántúli Református Egyházkerület számlaszámára utalhatóak: 11738008-20011428-00000000 (OTP Bank). A megjegyzésbe rovatba kérjük feltüntetni: „Perui szolgálat”