Istentisztelet 2020.11.15. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 15.

Az igehirdetés alapigéje: „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül” (Fil 3,20)

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 150:1
4. Főének: A mennyben fenn a trónusnál 1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Fil 3,12-21
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 462: 1
9. Igehirdetés: Fil 3,20 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni orgona meditáció: Th. Salomé: Imádság
11. Imádság, Úri ima
12. Konfirmandusok megáldása Káposztás Gábor bo. lelkipásztor
13. Hirdetések
14. Záró ének: 463: 1, 3-4
15. Áldás
________________________________________
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
Az éneklést vezetik: Sas Nelli és Molnárfi Melinda

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. november 22.
Igehirdetők: 10:00 – Oláh István, 18:00 – Dancsó Zoltán
________________________________________

Hirdetések:
1. Az elmúlt héten eltemettük özv. László Gézáné (Molnár Terézia) 89 évet élt, Nagy Lászlóné (Fehér Magdolna) 86 évet élt és Biri Mihályné (Molnár Margit 84 évet élt testvéreinket.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt11, 28)

2. A Rákóczi-harang:
– november 11-én, 12 órakor, Dr. Adorján Gusztáv Tamás egyházkerületi főgondnok emlékét hirdette, temetése időpontjában.
________________________________________

1. A Gyülekezet Elnöksége a a következő járványügyi intézkedéseket hozta:
– Az istentiszteleti alkalmak – a tavaszi időszakhoz hasonlóan – az online térbe költöznek. A nyilvános istentiszteleti alkalmakat 30 napra szüneteltetjük.
– A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletet a Debrecen Televízió is közvetíti, az este 6 órakor kezdődő istentisztelet az interneten lesz elérhető a Nagytemplomi Gyülekezet honlapján, valamint Facebook oldalán.
– A bibliaórák, konfirmáció felkészítők, középiskolai hittanórák, gyermekalkalmak online lesznek megtartva.
– Közösségi alkalmakat 30 napig nem szervezünk a gyülekezetünkben.
– A Lelkészi Hivatal a megszokott rendben nyitva tart, azonban kérjük a testvéreket, amennyiben megoldható, e-mailen vagy telefonon intézzék az ügyeket
– A temetések, keresztelők és esküvők megtartása továbbra is lehetséges a járványügyi szabályok betartásával. A keresztelőkön maximum 10 fő vehet részt, az esküvőkre a 484/2020. (XI. 10.) kormány rendeletben foglaltak érvényesek.
– Egyházfenntartói járulék és egyéb adományok befizetését lehetőség szerint banki átutalással juttassák el a gyülekezetünkhöz.
– A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó továbbra is nyitva tart, de a kávézó részt nem fogjuk működtetni, átmenetileg csak könyvesboltként funkcionál.
– A Nagytemplom turisztikai célú látogatását 30 napra felfüggesztjük.

2. November 17-én, kedden 18 órakor presbiteri bibliaórát tartunk.

3. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

4. A Magyar Református Szeretetszolgálat elindította ebben az évben is Kívánságlista elnevezésű programját, melynek lényege, hogy a támogatók egy online felületen teljesíthetik a rászoruló gyerekek kéréseit.
A programban nehéz helyzetben nevelkedő gyerekek kívánságait gyűjtjük össze és tesszük közzé, akár meglévő használt, de jó minőségű adomány felajánlásával, az ajándék megvásárlásával, vagy a meglepetés értékének felajánlásával. Az így összegyűlt felajánlásokat Szeretetszolgálatunk eljuttatja a gyerekek szüleinek.
Részletet a programról: https://szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon lehet találni.

5. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, az idén is szeretnénk Karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, készpénzben adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.

6. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot kell kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)