Istentisztelet 2020.11.22. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 22.

Az igehirdetés alapigéje: „Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: Menjünk át a túlsó partra! Ők pedig otthagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt; de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4, 35-41)

Az istentisztelet rendje

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 300: 1
4. Főének: Ne félj, mert megváltottalak
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézsaiás 43, 1-11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: Rejts most el
9. Igehirdetés: Márk 4, 35-41 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 394: 2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 299: 1-5
________________________________________

Orgona: Csorba Gergő-gyülekezeti kántor

A következő vasárnap istentiszteletei: 2020. november 29.
Igehirdetők: 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Káposztás Gábor
________________________________________

Hirdetések:
1. A Rákóczi-harang:
– november 17-én és 18-án a temetés időpontjában, 13 órakor Pásztor Jánosné Harsányi Irma emlékét hirdette.
________________________________________

1. A Gyülekezet Elnöksége a a következő járványügyi intézkedéseket hozta:
– Az istentiszteleti alkalmak – a tavaszi időszakhoz hasonlóan – az online térbe költöznek. A nyilvános istentiszteleti alkalmakat 30 napra szüneteltetjük.
– A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletet a Debrecen Televízió is közvetíti, az este 6 órakor kezdődő istentisztelet az interneten lesz elérhető a Nagytemplomi Gyülekezet honlapján, valamint Facebook oldalán.
– A bibliaórák, konfirmáció felkészítők, középiskolai hittanórák, gyermekalkalmak online lesznek megtartva.
– Közösségi alkalmakat 30 napig nem szervezünk a gyülekezetünkben.
– A Lelkészi Hivatal a megszokott rendben nyitva tart, azonban kérjük a testvéreket, amennyiben megoldható, e-mailen vagy telefonon intézzék az ügyeket
– A temetések, keresztelők és esküvők megtartása továbbra is lehetséges a járványügyi szabályok betartásával. A keresztelőkön maximum 10 fő vehet részt, az esküvőkre a 484/2020. (XI. 10.) kormány rendeletben foglaltak érvényesek.
– Egyházfenntartói járulék és egyéb adományok befizetését lehetőség szerint banki átutalással juttassák el a gyülekezetünkhöz.
Szeretettel köszönjük meg mind a banki utalással beérkezett, mind pedig a személyesen befizetett adományokat.
– A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó a megszokott nyitvatartás szerint várja a vásárlókat. A kávézó a korlátozásoknak megfelelően csak elvitelesként működik.
– A Nagytemplom turisztikai célú látogatását 30 napra felfüggesztjük.

2. Szeretnénk jelezni a Gyülekezeti Tagjainknak, hogy a Nagytemplom Diakónusa, Libor Andrea adategyeztetés céljából telefonon vagy személyesen, folyamatosan keresi a gyülekezet tagjait. Az adatvédelmi rendelet minket is kötelez, hogy a gyülekezet tagjai nyilatkozzanak a tagságukkal kapcsolatban, ezért kérjük azokat a tagokat, akik még nem tették meg, hogy aláírásukkal igazolják szándékukat, miszerint továbbra is tagok kívánnak maradni nálunk. Mindezen túl a megkeresések arra is szolgálnak, hogy kapcsolat épüljön a lehető legtöbb gyülekezeti taggal. Ha valakinek valamiben segítségére lehetünk, lehet jelezni a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakónusnál a 0630 583 2794-es telefonszámon.

3. A Magyar Református Szeretetszolgálat elindította ebben az évben is Kívánságlista elnevezésű programját, melynek lényege, hogy a támogatók egy online felületen teljesíthetik a rászoruló gyerekek kéréseit.
A programban nehéz helyzetben nevelkedő gyerekek kívánságait gyűjtjük össze és tesszük közzé, akár meglévő használt, de jó minőségű adomány felajánlásával, az ajándék megvásárlásával, vagy a meglepetés értékének felajánlásával. Az így összegyűlt felajánlásokat Szeretetszolgálatunk eljuttatja a gyerekek szüleinek.
Részletet a programról: https://szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon lehet találni.

4. Ahogy már hagyománnyá vált gyülekezetünkben, az idén is szeretnénk Karácsonyra tartós élelmiszer csomagokkal segíteni az arra rászoruló gyülekezeti tagokat. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy akit a Lélek indít és megteheti, készpénzben adakozzon erre a célra, mindenki a maga lehetősége szerint. A befolyt összegből a szükséges élelmiszereket a Diakóniai Bizottság fogja megvásárolni. Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan személyről, családról, akinek segítségre lehet szüksége, jelezzék azt a diakónusnak vagy a lelkészeknek. Adományokat a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni.

5. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánláshoz időpontot kell kérni a Lelkészi Hivatalban, vagy telefonon december 30-ig. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
________________________________________

Gyülekezetünk imatémái:
– Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is imádkozzanak a koronavírusjárványban érintett betegek gyógyulásáért, az elhunytak családtagjainak vigaszáért, a világi vezetők bölcs döntéséért, az egészségügyi és a szociális dolgozóknak a járvány megfékezése érdekében végzett munkájáért.

„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________