Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra

2019. január 13. 10 óra – AZ IGE ÉVE

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”
(1Móz 1,1)
Az istentisztelet témája: Isten hatalma
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 487,2
3. Főének: 251,1-8
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Móz 1,1-31 Dr. Szabó Attila presbiter
6. Imádság Szilágyi Tamás gyülekezeti tag
7. Igehirdetés előtti ének: 24,1
8. Igehirdetés: 1Móz 1,1 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 238,1;5;10
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 253,1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy
imádkozzanak az Ige Évének áldásaiért!
________________________________________
Az Ige Évében a januári igehirdetések témái és alapigéi:
• január 1.: Áldások ígérete – 5Móz 28,2
• január 6.: Megerősítő emlékezés – Júd 17
• január 13.: Isten hatalma – 1Móz 1,1
• január 20.: Életünk temploma – 1Kir 8,27

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Csatár Borbála és Csatár Janka gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Kopcsa Imréné (Kiss Gizella Mária) 85 évet élt és Asztalos Józsefné (Kiss Jolán) 89 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– január 11-én, délután 1 órakor özv. Oláh Béláné (Németh Jolán)
emlékét hirdette.
________________________________________
1. Január 14-én 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Január 19-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
3. Január 20-án, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
4. Február 15-én, 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
5. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
6. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk. ________________________________________
A heti bibliai olvasmány A királyok első könyve.
Január 20-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Életünk temploma
Az igehirdetések alapigéje: 1Kir 8,27. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra
Vad Zsigmond Oláh István
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.