Ökumenikus imahét


„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20)

Görög Katolikus Templom
Január 20. vasárnap, 17 óra
Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök
Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző
Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus

Evangélikus Templom
Január 21. hétfő, 17 óra
Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkész
Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános
Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Nagyerdei Református Templom
Január 22. kedd, 17 óra
Köszöntés: Püski Lajos ref. lelkész
Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök
Imaközösséget vezeti: Oláh István ref. lelkész

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház
Január 23. szerda, 17 óra
Köszöntés: Palánki Ferenc rk. püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök
Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

Kossuth utcai Református Templom
Január 24. csütörtök, 17 óra
Köszöntés: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző
Igét hirdet: Papp János lelkész-baptista egyházelnök
Imaközösséget vezeti: Veres János ref. lelkész

Baptista Imaház – Szappanos utca
Január 25. péntek, 17 óra
Köszöntés: Dobos Péter gyülekezetvezető-presbiter
Igét hirdet: Asztalos Richárd ev. lelkész
Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Szent Család Római Katolikus Templom
Január 26. szombat, 17 óra
Köszöntés: Fodor András rk. püspöki helynök
Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes
Imaközösséget vezeti: Helyi lelkész

Református Nagytemplom
Január 27. vasárnap, 17 óra
Köszöntés: Dr. Fekete Károly ref. püspök
Igeolvasás: Bereczki Lajos baptista lelkész-rektorhelyettes
Előima: Sipos Barnabás ortodox plébános
Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd evangélikus lelkész
Záróima, Úri ima: Palánki Ferenc rk. püspök
Hirdetések, áldás: Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debreceni Hospice Ház támogatására ajánljuk fel.