Január 20-án a 18 órától kezdődő istentisztelet helyett 17 órától az Ökumenikus Imahét kezdő alkalmára hívjuk a Testvéreinket.

Görög Katolikus Templom
Január 20. vasárnap, 17 óra
Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök
Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző
Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus