Istentisztelet 2018. december 30. 10 óra

2018. december 30. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A szeretet mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.”
( 1Kor 13,7)

Az istentisztelet témája: Engedelmesség mindvégig
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: 313,1-8
5. Előfohász Molnár Szabolcs ifjúsági lelkész
6. Igeolvasás: Fil 2,5-11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 285,4
9. Igehirdetés: 1Kor 13,7 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 464,1;4
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 296,1;5-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________A 2018. év végi és a 2019. január 1-jei istentiszteletek rendje
2018. December 30.
18.00 Káposztás Gábor

2018. December 31. Óév
16.00 Dr. Fekete Károly

2019. Január 1. Újév
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Oláh István
18.00 Püski Gábor

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Szilágyi Benjámin, Szilágyi Nátán, Clemens Mór Marcell és Szász Zétény Levente gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Nagy Ilona 94 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– december 27-én 11 órakor Nagy Ilona emlékét hirdette
– december 29-én 11 órakor Kovács Sándor halálának 50.évfordulójára szólt.
________________________________________
1. 2019. január 1-jén 16 órától a debreceni Kodály Filharmónia újévi hangversenye kerül megrendezésre a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
2. Január 5-én 17 órától Középkorúak+ bibliaköre lesz a Gyülekezeti teremben.
3. Január 6-án (vasárnap) a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg Pótor Mirjam “Szemeimet az égre emelem“ című időszaki kiállítását a Kálvin János Galérián.
4. Január 7-én 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
5. 2019. február 15-én, 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
6. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
7. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
9. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó 2019. január 9-ig leltározás miatt zárva tart.
10. Az ökumenikus imahét 2019. január 20-27 között lesz.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.