Istentisztelet 2018. december 26. 10 óra

2018. december 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézsaiás 55,6-11

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,1-2
3. Keresztelés
4. Főének: 328,1-6
5. Előfohász Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: Jn 1,1-13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 316,7-8
9. Igehirdetés: Ézs 55,6-11 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 317,1-2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 325,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy
imádkozzanak karácsony ünnepének áldásaiért!
________________________________________

HIRDETÉSEK
________________________________________
A karácsonyi ünnepkörben
hat gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Pálinkás Barna emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A Nagytemplom karácsonyfáját Dr. Szigeti Ilona, Szabó Lajos, Szabó Luca és Szabó Kinga ajánlották fel.
2. A rászorulók perselyébe befolyt adományokból az elmúlt héten 50 gyülekezetünkhöz tartozó egyedülálló személyt és nagycsaládost tudtunk megajándékozni egy-egy tartós élelmiszerekkel teli csomaggal. Hálásan köszönjük önkénteseinknek az adományok szétosztásában elvégzett munkáját!
3. Január 1-jén 16 órától a debreceni Kodály Filharmónia újévi hangversenye kerül megrendezésre a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
4. Január 6-án (vasárnap) a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg Pótor Mirjam „Szemeimet az égre emelem” című időszaki kiállítását a Kálvin János Galérián. Minden érdeklődő szeretettel várunk!
5. Február 15-én 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
6. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
7. A Lelkészi Hivatal a két ünnep között is nyitva tart december 27-én
10 órától 16 óráig és december 28-án 10 órától 14 óráig.
8. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
9. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Istentiszteleti rend
a karácsonyi ünnepkörben 2018
December 26., Karácsony II. napja
18.00 Dancsó Zoltán
December 30. vasárnap
8.00 Dancsó Zoltán
10.00 Vad Zsigmond
18.00 Káposztás Gábor
December 31. ÓÉV
16.00 Dr. Fekete Károly
2019. Január 1. ÚJÉV
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Oláh István
18.00 Püski Gábor