Istentisztelet 2018. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2018. december 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában”
Lukács 2,10-11

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 182
3. Főének: 326,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lk 2,1-18
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke (Esterházy: Puer Natus in Betlehem)
8. Igehirdetés: Lk 2,10-11 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Gyülekezeti kórus éneke (Pellegrini: Ó, jöjj le Messiásunk)
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2
(Úrvacsora alatt: 315-318, 323-325)
12. Úrvacsora, ágendázik: Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
13. Hirdetések
14. Záró ének: 327,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Gyülekezeti kórust vezénylők: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
A gyülekezeti kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
Szólót énekel: Bartók Sára
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezeti kórus Daquen: Csillagfényes éjszakán és Schubert: Sanctus című műveit éneklik.

________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy
imádkozzanak karácsony ünnepének áldásaiért!
________________________________________

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az úrvacsorai jegyeket Kiss József és családja adományozta.________________________________________
A karácsonyi ünnepkörben
hat gyermek részesül a keresztség sákramentumában.
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Böttkös Sándor halálának 12. évfordulójának emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
1. A Nagytemplom karácsonyfáját Dr. Szigeti Ilona, Szabó Lajos, Szabó Luca és Szabó Kinga ajánlották fel.
2. A rászorulók perselyébe befolyt adományokból az elmúlt héten 50 gyülekezetünkhöz tartozó egyedülálló személyt és nagycsaládost tudtunk megajándékozni egy-egy tartós élelmiszerekkel teli csomaggal. Hálásan köszönjük önkénteseinknek az adományok szétosztásában elvégzett munkáját!
3. Január 1-jén 16 órától a debreceni Kodály Filharmónia újévi hangversenye kerül megrendezésre a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
4. Január 6-án (vasárnap) a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg Pótor Mirjam „Szemeimet az égre emelem” című időszaki kiállítását a Kálvin János Galérián. Minden érdeklődő szeretettel várunk!
5. Február 15-én 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
6. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
7. A Lelkészi Hivatal a két ünnep között is nyitva tart december 27-én
10 órától 16 óráig és december 28-án 10 órától 14 óráig.
8. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
9. Megjelent a 2018. évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár, Reformátusok Lapja, a Közösség magazin és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
10. Megjelent a Gyülekezeti Élet karácsonyi száma, amely a kijáratnál átvehető.
11. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Istentiszteleti rend
a karácsonyi ünnepkörben 2018

December 25., Karácsony I. napja
18:00 (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde

December 26., Karácsony II. napja
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly
18.00 Dancsó Zoltán
December 30. vasárnap
8.00 Dancsó Zoltán
10.00 Vad Zsigmond
18.00 Káposztás Gábor
December 31. ÓÉV
16.00 Dr. Fekete Károly
2019. Január 1. ÚJÉV
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Oláh István
18.00 Püski Gábor