Istentisztelet 2018. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2018. december 24. 16 óra

„Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt,
amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15)

1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,1
3. Főének: 315,1-7
4. Igeolvasás: Lk 2,1-20 Fodor Dániel és Csákfalvi Réka gyülekezeti tagok
5. Imádság Imre Boglárka gyülekezeti tag
6. Igehirdetés előtti ének: 329,4
7. Igehirdetés: Lk 2,15 Oláh István lelkipásztor
8. Imádság, Úri ima, Áldás
9. Ének: 327,1-4
10. Vers Dr. Bács Jenőné presbiter
11. Záró ének: Csendes éj