Istentisztelet 2018. december 23. 10 óra

2018. december 23. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
( 1Kor 13,8b-13)

Az istentisztelet témája: A töredékestől a tökéletesig
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Kölcsey Ferenc Református Gyakorlóiskola Kicsinyek kórusa
(Vígan zengjetek citorák, Paradicsom közepébe)
2. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 312,1
4. Főének: 395,1-3
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 1Kor 13,1-13
7. Imádság
8. Gyülekezeti Énekkar (Kodály: Adventi ének)
9. Igehirdetés: 1Kor 13,8b-13 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Gyülekezeti Énekkar és a Kicsinyek Kórusa (Vad Péter: Születésén Istennek)
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Oláh István lelkipásztor
13. Záró ének: 309,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Kicsinyek kórusát citerán kíséri és vezényli, orgonán kísér: Vad Péter tanár-karnagy
A Kicsinyek kórusának énekei alatt közreműködnek:
Borosné Toplenszki Tímea és tanítványai citerán,
Kálmán Dorka fuvolán, Spolár Barbara zongorán
Gyülekezeti énekkart vezénylők: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
________________________________________
Decemberben az igehirdetés témái és alapigéi:
• december 23.: A töredékestől a tökéletesig – 1Kor 13,8b-13
• december 30.: Engedelmesség mindvégig – Fil 2,5-11

Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben – 2018.

December 23. vasárnap
ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
18.00 Zenés áhítat- Csorba Gergő

December 24. SZENTESTE
16.00 Oláh István

December 25. KARÁCSONY I. NAPJA
8.00 (úrvacsora) Oláh István
10.00 (úrvacsora) Vad Zsigmond
18.00 (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde

December 26. KARÁCSONY II. NAPJA
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly
18.00 Dancsó Zoltán

December 30. vasárnap
8.00 Dancsó Zoltán
10.00 Vad Zsigmond
18.00 Káposztás Gábor

December 31. ÓÉV
16.00 Dr. Fekete Károly
2019. Január 1. ÚJÉV
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Oláh István
18.00 Püski Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
1. December 23-án 18 órától Karácsony küszöbén címmel adventi Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Az alkalmon Csorba Gergő gyülekezeti kántor szolgál.
2. 2019. január 1-jén 16 órától a debreceni Kodály Filharmónia újévi hangversenye kerül megrendezésre a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
3. Január 6-án (vasárnap) a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg Pótor Mirjam “Szemeimet az égre emelem“ című időszaki kiállítását a Kálvin János Galérián.
4. 2019. február 15-én, 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
5. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
6. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.