Istentisztelet 2017. február 5. 10 óra

Istentisztelet 2017. február 5. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.”
(2Timóteus 2,8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Püski Gábor exmisszus
2. Fennálló ének: 226, 1
3. Főének: 357, 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 2Timóteus 2,1-18
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 485, 1;3
8. Igehirdetés: 2Timóteus 2,8-9 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 288, 1;3
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
12. Úrvacsora, ágendázik: Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor
13. Hirdetések
14. Záró ének: 398, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az Úrvacsora alatt gyülekezetünk zenekara vezeti az éneklést.
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
gyülekezetünk épülését.

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Kéri Gáborné (Fazekas Anna Mária) 91 évet élt
és Szabó Gáborné (Dutka Erika) 74 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
1. Február 6-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. Február 8-án, szerdán du. fél 2-kor Dr. Vántsa Zoltán nyugalmazott jogtanácsos, irodalmi művészeti és többszörös nívódíjas költő, gyülekezetünk tagja fog előadást tartani a Nyitott Ajtó Szociális Központban “Életutam főbb állomásai, költészetem és hitvallásom” címmel.
3. Február 11-én, szombaton du. fél 3-kor Generációk közti találkozó lesz a Gyülekezeti Teremben „Az én egyháztörténetem” címmel.
4. Február 11-én, szombaton 17 órakor Harmincasok bibliaórája lesz a Leány utcán.
5. Február 12-én, vasárnap 10 órakor lesz a Házasság hete nyitó istentisztelete a Nagytemplomban.
6. Február 18-án, szombaton 15 órakor a Kakaska Bábcsoport adja elő ‘A szeretetre vágyó süni’ című darabját a Kollégium Dísztermében. Szeretettel várunk minden óvodás és általános iskolás gyermeket! Az alkalom ingyenes.
Regisztrálni február 15-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy a www.nagytemplom.hu oldalon. Az első 50 jelentkező ajándékban részesül.
7. Megjelent a gyülekezetünk és a Debreceni Református Egyházmegye támogatásában az „Áldjad lelkem az Urat” című énekgyűjtemény, melyet a gyülekezeti alkalmainkon fogunk használni. A könyvet meg lehet vásárolni a kijáratnál és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban 1800 Ft-os kedvezményes áron.
8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően de. fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (február 12.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetés alapigéje:

8 óra 10 óra 18 óra
Nagyné Török Csilla Dr. Fekete Károly Molnár Szabolcs
Ruth 1,6-22 Ef 5,21-33 1Móz 2,18-24
Ruth 1,16-17 ÉnÉn 3,1-4 Péld 30,18
/div>