Istentisztelet 2017. február 12. 10 óra

Istentisztelet 2017. február 12. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket; megkeresem, akit lelkemből szeretek! Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok – kérdeztem –, akit lelkemből szeretek? Alig mentem tovább tőlük, máris megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába.”
(ÉnÉn 3,1-4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 247,6
3. Gyerekpercek Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
4. Főének: 488,1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ef 5,21-33 Dr. Bács Jenőné presbiter
7. Imádság Szabó Péter Csaba presbiter
8. Igehirdetés előtti ének: 395,2
9. Igehirdetés: ÉnÉn 3,1-4 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 234,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Kézfogás Református Lelkigondozói Szolgálat bemutatása
Tóth János szolgálatvezető-lelkész
14. Bizonyságtétel Madarász Isti filmrendező és felesége Kerekes Monika
15. Záró ének: 392,1;4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
a házasságban élő és a párválasztás előtt álló testvéreinket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– február 12-én 11 órakor Dr. Szabó Zoltán emlékét fogja hirdette
– február 12-én de. fél 12-kor Győri Barnabás emlékét fogja hirdetni halálának 5. évfordulója alkalmából
– február 12-én de. háromnegyed 12-kor Tarpai Kálmán emlékét fogja hirdetni halálának 11. évfordulója alkalmából.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Dobi Jenőné (Kocsi Ágnes) 79 évet élt, Vojnitsné Nagy Éva Anna 70 évet élt
és Dr. Szabó Györgyné (Szabó Xénia Kornélia Éva) 89 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
1. Februárban a vasárnap 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmak a házasság témakörére épülnek. A témák elolvashatók a gyülekezetünk weblapján.
2. Február 13-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Február 18-án, szombaton 10 órakor a Presbiter továbbképző következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
4. Február 18-án, szombaton 15 órakor a Kakaska Bábcsoport adja elő ‘A szeretetre vágyó süni’ című darabját a Kollégium Dísztermében. Szeretettel várunk minden óvodás és általános iskolás gyermeket! Az alkalom ingyenes.
Regisztrálni február 15-ig lehet a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy a www.nagytemplom.hu oldalon. Az első 50 jelentkező ajándékban részesül.
5. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. február 24-én, pénteken tízedik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a határon túli református intézmények támogatására. A mostani bál bevételével a micskei Sámuel Szociális Bentlakást támogatjuk. Jegyet vásárolni lehet a Püspöki Hivatalban, valamint a reformatusbal.hu oldalon.
6. Megjelent a gyülekezetünk és a Debreceni Református Egyházmegye támogatásában az „Áldd, lelkem, Istened!” című énekeskönyv, melyet a gyülekezeti alkalmainkon fogunk használni. A könyvet meg lehet vásárolni a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban 1800 Ft-os kedvezményes áron.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően de. fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (február 19.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetés alapigéje:

8 óra 10 óra 18 óra
Tóth Dorottya Tünde Vad Zsigmond Oláh István
1Sám 21,1-7 Ézs 12 1Móz 2,18-25
Mk 2,23-28 Mk 2,1-12 1Kor 7,2-7