Istentisztelet 2017. február 26. 10 óra

Istentisztelet 2017. február 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
(Róm 8,31-39)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 90,1
3. A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének köszöntése
4. Isten rendelése
5. Bűnvallás
6. Kegyelemhirdetés
7. Főének: 105,1-3
8. Előfohász Oláh István lelkipásztor
9. Igeolvasás: Mt 10,24-33
10. Imádság
11. Igehirdetés előtti ének: 154
12. Igehirdetés: Róm 8,31-39 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
13. Imádság, Úri ima
14. Hirdetések
15. Áldás
16. Záró ének: 200, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
a házasságban élő és a párválasztás előtt álló testvéreinket!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük
Radics Zoltánné (Safranka Erzsébet) 88 évet élt,
Buczkóné dr. Háló Eszter 80 évet élt,
és Heller Gyuláné (Jakab Zsuzsánna) 81 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
1. Február 27-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben. Ezen az alkalmon a Jelenések könyve magyarázatát kezdjük el.
Alapige: Jel 1,1-3
2. Március 3-án, péntek 17 órától imaóra lesz az Ökumenikus Világimanapon az Evangélikus Templomban (Debrecen, Miklós u. 3.).
3. Március 4-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma. Téma: Az Úr nagyobb a bálványoknál (114-115. zsoltár).
4. Március 7-én, kedden 18 órakor Kávéházi estét tartunk a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban. Téma: Isteni és emberi beavatkozások – Őssejtkutatástól a klónozásig. Előadó: Dr. Fazakas Sándor, egyetemi tanár. A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges a www.nagytemplom.hu oldalon, a Lelkészi Hivatalban vagy a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
5. Március 16-án, csütörtökön 18 órakor a lipcsei Tamás-templom Fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban a Reformáció 500 programsorozat következő állomásaként. A belépés ingyenes.
6. Április 12-én 11 órakor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően de. fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________
Jövő vasárnapi (március 5.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra 10 óra 18 óra
Káposztás Gábor Oláh István Nagyné Török Csilla
1Sám 9,1-6;14-21 Mk 5,1-20 Ez 17,1-10;22-24
2Kor 12,9 Mk 5,6-8 Mk 4,30-32