Istentisztelet 2016. szeptember 25. 10 óra

Istentisztelet 2016. szeptember 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa.” (Róma 3, 22-25a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 161, 1
3. Énektanítás Csorba Gergő gyülekezeti kántor
4. Főének: 293, 1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Róma 3, 21-31
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 301, 6
9. Igehirdetés: Róma 3, 22-25a Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 300, 3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Köszöntés Norman Hutcheson skót lelkész
Tolmácsol: Dr. Gaál Izabella
14. Záró ének: 200, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
________________________________________
Nagyné Török Csilla gyülekezetünk beosztott lelkipásztora sikeres egységes lelkész képesítő vizsgát tett. Szentelése 2016. október 8-án lesz a Nagytemplomban.
________________________________________
A Rákóczi-harang szeptember 21-én, szerdán 13 órakor
Szentjóby Szabó Tamás tanár és felesége Vincze Etelka,
valamint Szentjóby Szabó Zoltán református lelkész és felesége Vincze Magdolna,
és elhunyt családtagjaik emlékét hirdette.
________________________________________
„Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jelenések 1, 8)
Gyülekezetünk Alpha kurzus néven előadás- és beszélgetéssorozatot indít, amelynek célja keresztyénségünk legfontosabb kérdéseinek megismerése és megtárgyalása, valamint a közösség megélése. Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait, de ez a sorozat megfelelő alkalom arra is, hogy barátainkat, családtagjainkat is megismertessük a keresztyénség alapjaival, ezáltal Istenhez és a gyülekezet közösségébe vezessük őket!
A kurzus október első hetében indul, és tíz alkalmat foglal magában.
Helyszín: Leány utcai központ. Kezdő alkalom: Október 5-én, szerdán 18 órától.
Jelentkezni a honlapunkon vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
1. Szeptember 26-án, hétfőn 18.00 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben. Téma: Dániel könyve.
2. 2016. október 2-án, vasárnap 18 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban.
3. 2016. október 8-án, szombaton 10 órától a 72 óra Kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes program keretében gyülekezetünk Leány utcai központjának kerítés festését szervezzük meg, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk szolgálatra kész testvéreinket. Az eszközöket biztosítjuk, és az alkalom közös ebéddel zárul. Jelentkezni személyesen a Lelkészi Hivatalban, telefonon, vagy e-mailben lehet.
4. A projektor karbantartása a következő héten megtörténik, így a kivetítés újra mind a két oldalon jól látható lesz.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást
személyesen a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.