Istentisztelet 2016. szeptember 18. 10 óra

Istentisztelet 2016. szeptember 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés.
…hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje: Amíg le nem telnek az ország nyugalmának évei, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes hetven évig.
Ezt mondja Círus perzsa király: A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, az Úr, és menjen el!”
(2 Krón 36, 16; 21; 23)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Mátyásné Szabó Beáta bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 90, 8
3. Keresztelés
4. Főének: 30, 1-4
5. Előfohász Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2 Krón 36, 11-23
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 455, 2
9. Igehirdetés: 2 Krón 36, 16; 21; 23 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 165, 6
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 451, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi-harang szeptember 11-én istentisztelet után Tóth Zoltán emlékét hirdette
halálának 3. évfordulója alkalmából.
________________________________________
A mai napon istentisztelet előtt Gyöngyösi Dorián, Solymos Lelle,
az istentiszteleten Dancsó Simeon, Papp Vilmos, Panka Vince, Tolnai Áron István,
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
________________________________________ Az elmúlt héten eltemettük Magó Ferenc 83 évet élt,
Gyarmati Ferencné (Kecskés Margit) 79 évet élt és Erdei Béla 95 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Szarvas Tamás és Hőgye Zsófia;
Kigyósi Tibor és Varga Viktória Evelin
________________________________________
„Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jelenések 1:8)
Gyülekezetünk Alpha kurzus néven előadás- és beszélgetéssorozatot indít, amelynek célja keresztyénségünk legfontosabb kérdéseinek megismerése és megtárgyalása, valamint a közösség megélése. Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait, de ez a sorozat megfelelő alkalom arra is, hogy barátainkat, családtagjainkat is megismertessük a keresztyénség alapjaival, ezáltal Istenhez és a gyülekezet közösségébe vezessük őket! A kurzus október első hetében indul, és tíz alkalmat foglal magában. Helyszíne a Leány utcai központ. Jelentkezni a honlapunkon vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
1. Szeptember 19-én, hétfőn 18.00 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben. Téma: Dániel könyve.
2. Szeptember 23-án, pénteken 18 órától volt felnőtt konfirmandusok találkozója lesz a Gyülekezeti teremben. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 20-ig.
3. Szeptember 23-án, pénteken 19 órától jótékonysági orgonakoncertet rendez az Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért a Nagytemplomban. Az orgonát Lázár Norbert orgonaművész, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának sebésze szólaltatja meg.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Program következő egyháztáji vására szeptember 24-én 7:30 és 11 óra között lesz a Széchenyi kerti templom udvarán.
5. Szeptember 24-én, szombaton Nagytemplomi Családi Délutánt tartunk a Bánki Református Általános Iskolában. Szeretettel várunk minden óvodás és alsó tagozatos általános iskolás kisgyermeket családjával együtt.
Jelentkezni 2016. szeptember 20-án 16 óráig személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy a nagytemplom@reformatus.hu email címen lehet.
6. Szeptember 24-én, szombaton 10 órától lesz a gyermekek konfirmációi előkészítőjére a beiratkozás. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket jelentsék be szeptember 23-ig konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.