Istentisztelet 2016. május 8. 10 óra

Istentisztelet 2016. május 8. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. (Jelenések 22, 6-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 119, 1
3. Főének: 231, 1-4
4. Előfohász, Igeolvasás: Jelenések 22, 6-21
5. Imádság
6. Igehirdetés előtti ének: 25, 2
7. Igehirdetés: Jelenések 22, 6-7 Jenei Zoltán lelkipásztor
8. Igehirdetés utáni ének: 278, 8
9. Imádság, Úri ima
10. Áldás
11. Gyülekezeti ének: 378, 1
12. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
13. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése
Nagy Józsefné Egyházmegyei világi tanácsos
14. Záró ének: 378, 6-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban gyülekezetünk ébredését és a konfirmációi fogadalmat tett fiatalokért és felnőttekért.