Istentisztelet 2016. május 1. 10 óra

Istentisztelet 2016. május 1. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

“…az élet Lelkének törvénye megszabadított téged
Krisztus Jézusban…” (Róm 8, 2)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138, 1
3. Gyermekek anyák napi köszöntője
4. Főének: 397, 1-5
5. Bizonyságtétel Kicska László ifjúsági csoportvezető
6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 8, 30-36 Szűcs Márta presbiter
8. Imádság Dr. Bács Jenőné presbiter
9. Igehirdetés előtti ének: 337, 1
10. Igehirdetés: 2Móz 20, 2; Róma 8, 1-2 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: Egyedül csak te vagy…
12. Imádság, Úri ima
13. Úrvacsora előtti ének: 435, 1
14. Úrvacsora, ágendázik: Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
15. Áldás
16. Hirdetések
17. Záró ének: 469, 1-5
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
Úrvacsoravétel alatt gyülekezetünk zenekara szolgál.
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban gyülekezetünk ébredését és az édesanyákat, hogy tudják okosan szeretni gyermekeiket.