Istentisztelet 2016. május 15. 10 óra (pünkösd 1. napja)

Istentisztelet 2016. május 15. 10 óra (pünkösd 1. napja)

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással. (1 Kor 2, 12-13a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 189
3. Főének: 370, 1-3
4. Előfohász, Igeolvasás: ApCsel 2, 1-13
5. Imádság
6. Gyülekezeti Énekkar éneke
(RINCK: Gloria Patri) vez.: Vass Sándor karnagy
7. Igehirdetés: 1Kor 2, 12-13a Oláh István lelkipásztor
8. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Vad Péter: A pünkösdnek jeles napján) vez.: Balogh József karnagy
9. Imádság, Úri ima
10. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
11. Úrvacsora, ágendázik: Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 458, … )
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Himnusz
15. Záró ének: 376, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az énekkart orgonán Vad Péter tanár-karnagy és a Lyra szimfónikus zenekar kíséri