Istentisztelet 2016. július 31. 10 óra

Istentisztelet 2016. július 31. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.”
(Lukács 19,41-44.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 138, 1
3. Főének: 468, 1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 19, 29-40.
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 464, 1;4
8. Igehirdetés: Lukács 19, 41-44. Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 426, 4
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 398, 1-5.
Orgona: Sepsy Károly ny. lelkész – kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak
gyülekezetünk ébredéséért!
HIRDETÉSEK
________________________________________A mai napon Katona Anna Dorka, Szondi Fruzsina, Farkas Nikolett Lívia, Farkas Róbert Olivér, Préda-Benyáts Félix Olivér
gyermekek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________ A Rákóczi-harang július 25-én, hétfőn Fehér Jánosné (Major Erzsébet) emlékére szólalt meg, halálának 10. évfordulója alkalmából;
július 31-én, vasárnap 11 órakor Dr. Czeglédy Sándorné (Molnár Aranka)
emlékét fogja hirdetni, születésének 100. évfordulója alkalmából.
________________________________________ Az elmúlt héten eltemettük Orosz Jánosné (Mezey Ibolya) 90 évet élt,
Senkálszky Gizella 89 évet élt és
Papp Károly 77 évet élt testvéreinket.
„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.”
(Zsolt 94,19).
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Szombati Tamás és Kovács Ágnes;
Tóth Lajos és Dr. Mikófalvi Kinga
________________________________________
1. Augusztus 7-én, vasárnap este 18 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban Sepsy Károly ny. lelkész – kántor közreműködésével.
2. Augusztus 20-án, szombaton ismét lehetőség nyílik arra, hogy a Nagytemplom gyülekezete egy csapatként tekerjen a Virágkarnevált felvezető kerékpáros felvonulásán. Részletek és jelentkezés a nagytemplom weblapján, vagy személyen a Lelkészi Hivatalban.
Jelentkezési határidő: 2016. július 27.
3. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
4. Elindult az 500 napos imalánc, amihez kérjük, hogy a kedves testvérek is csatlakozzanak! Részletek a www.logos.hu weboldalon.
5. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretettel vár használható, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat és tanszereket, melyekkel a rászoruló diákok iskolakezdését támogathatjuk. Az adományokat a Füvészkert u. 4. szám alá várják.
6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________