Istentisztelet 2016. július 24. 10 óra

Istentisztelet 2016. július 24. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.”
(Lukács 18,17.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Fecske Csaba bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 288, 1;6
3. Főének: 464, 1-6
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 18, 9-17.
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 235, 3
8. Igehirdetés: Lukács 18, 17. Molnár Szabolcs bo.lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 358, 2;6
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 449, 1;3;6;9
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak
gyülekezetünk ébredéséért!

HIRDETÉSEK
A mai napon Pecséri Natália gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
A Rákóczi-harang július 24-én, vasárnap 13 órakor Stancz Attila emlékét fogja hirdetni, halálának 25. évfordulója alkalmából.
Az elmúlt héten eltemettük Simon Zoltán Lászlóné (Mátyus Róza) 59 évet élt, Gréll Gábor Sándor 71 évet élt és
Kovács Béláné (Társi Ilona Etelka) 63 évet élt testvéreinket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14, 19)
________________________________________
Orosz Jánosné (Mezey Ibolya) nagytiszteletű asszony, gyülekezetünk hűséges tagja életének 90. évében költözött haza Urához.
Temetése július 25-én, hétfőn 12 órakor lesz.
________________________________________
Jövő héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Mezei Norbert és Birki Judit;
Dávid István János és Kozák Judit;
Böröczki Szilveszter és Bak Ágnes
________________________________________
1. A Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Program következő egyháztáji vására július 30-án 8 és 12 óra között lesz a Széchenyi kerti templom udvarán.
2. Augusztus 20-án, szombaton ismét lehetőség nyílik arra, hogy a Nagytemplom gyülekezete egy csapatként tekerjen a Virágkarnevált felvezető kerékpáros felvonulásán. Részletek és jelentkezés a nagytemplom weblapján, vagy személyen a Lelkészi Hivatalban.
Jelentkezési határidő: 2016. július 27.
3. Elindult az 500 napos imalánc, amihez kérjük, hogy a kedves testvérek is csatlakozzanak! Részletek a www.logos.hu weboldalon.
4. A Magyar Református Szeretetszolgálat szeretettel vár használható, de még jó állapotban lévő iskolatáskákat és tanszereket, melyekkel a rászoruló diákok iskolakezdését támogathatjuk. Az adományokat a Füvészkert u. 4. szám alá várják.
5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.
________________________________________