Istentisztelet 2016. július 17. 10 óra

Istentisztelet 2016. július 17. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.”
(Efézus. 5,8-14.)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 488, 1; 4
3. Keresztelés
4. Főének: Új szívet adj
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézsaiás 2, 1-5.
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 475, 2
9. Igehirdetés: Efézus 5, 8-14. Paul Shindhe lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 301, 1-2; 8
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Köszöntés és a táborban résztvevő fiatalok éneke Alan Reid lelkipásztor
15. Záró ének: 471, 1-4
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak
gyülekezetünk ébredéséért!