Istentisztelet 2016. január 3. 10 óra

Istentisztelet 2016. január 3. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Fil 2,2b)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Fecske Csaba bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 247, 6
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Nagyné Török Csilla segédlelkész
5. Főének: 488, 1-4

6. Előfohász
7. Igeolvasás: Filippi 2,1-11 Csabina Sándor gondnok
8. Imádság Gaál Izabella gyülekezeti tag
9. Igehirdetés előtti ének: 285, 4
10. Igehirdetés: Filippi 2,2 Oláh István lelkipásztor
11. Igehirdetés utáni ének: 234, 3
12. Imádság, Úri ima
13. Úrvacsora előtti ének: 435, 1
14. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
15. Záró ének: 395, 1-3