Istentisztelet 2016. január 10. 10 óra

Istentisztelet 2016. január 10. 10 óra

„Imádkozzatok értünk!”
(Zsid 13,18a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 105, 1
3. Főének: 294, 1-3
4. Hirdetések
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsid 13, 18-25
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 151
9. Igehirdetés: Zsid 13, 18a Vad Zsigmond esperes
10. Imádság
11. Gyülekezeti ének: 370, 1
12. Beiktatás
13. Gyülekezeti Énekkar éneke: (Beharka: Szent az Úr, az Alkotó)
14. Lelkészek egy-egy igével áldást kérnek
15. Gyülekezeti ének: 390, 1-2
16. Beiktatott lelkipásztor igehirdetése: Lk 8,5-8. 11-15 Dr. Fekete Károly püspök
17. Imádság, Úri ima
18. Gyülekezeti ének: 390, 3-4
19. Ünnepi nyilvános presbiteri gyűlés megnyitása Dr. Csabina Sándor gondnok
20. Köszöntések
21. Püspök-lelkipásztor válasza a köszöntésekre Dr. Fekete Károly püspök
22. Ünnepi nyilvános presbiteri gyűlés bezárása Dr. Csabina Sándor gondnok
23. Himnusz
24. Áldás Dr. Fekete Károly püspök
25. Záró ének: 134, 1-3