Istentisztelet 2016. január 17. 10 óra

Istentisztelet 2016. január 17. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.
Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:
„Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.”
Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Máté 4, 1-4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 161, 1; 5
3. Hirdetések
4. Főének: 371, 1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 4, 1-11
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 484, 2
9. Igehirdetés: Máté 4, 1-4 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 483, 10; 14
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 196, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor