Istentisztelet 2016. január 1. 10 óra

Istentisztelet 2016. január 1. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam.” (Ézsaiás 14,24)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Nagyné Török Csilla segédlelkész
2. Fennálló ének: 266, 3
3. Hirdetések
4. Főének: 285, 1;3-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Ézsaiás 14, 1-24
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 268, 3
9. Igehirdetés: Ézsaiás 14,24 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 272, 1
11. Imádság
12. Úri ima, Áldás
13. Himnusz
14. Záró ének: 283, 1;3;5-6