Istentisztelet 2015. december 31. 16 óra

Istentisztelet 2015. december 31. 16 óra

„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”
(Zsid 11,6)

1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 161, 1;5
3. Hirdetések
4. Főének: 479, 1-4
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsid 11,1-22
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 166, 2
9. Igehirdetés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 215,4
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Himnusz
15. Záró ének: 200, 1-6
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor