Istentisztelet 2016. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2016. december 26. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 12)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329,1-2
3. Keresztelés
4. Főének: 317,1-8
5. Előfohász Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
6. Igeolvasás: Máté 2, 1-12
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 325,1
9. Igehirdetés: Máté 2, 12 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 324,1
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Záró ének: 327,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor