Istentisztelet 2016. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2016. december 25. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd!”
(Titus 2, 11-15a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 182
3. Főének: 326:1-5
4. Előfohász, Igeolvasás: Lukács 2, 1-14
5. Imádság
6. Gyülekezeti kórus éneke:
Gárdonyi Zoltán: Oh, jöjjetek, hívek
7. Igehirdetés: Titus 2, 11-15a Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
8. Gyülekezeti kórus éneke:
Nagy Csaba Zoltán: Karácsonyi dicséret
9. Imádság, Úri ima
10. Úrvacsora előtti ének: 435:1-2
11. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 323-325, 327, 329)
Gyülekezeti kórus éneke az Úrvacsoravétel alatt:
Schubert: Sanctus
12. Áldás
13. Hirdetések
14. Himnusz
15. Záró ének: 328:1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel
A Gyülekezeti kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy