Istentisztelet 2016. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2016. december 24. 16 óra

„Íme, titkot mondok nektek.”
(1Kor 15,51)

1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 329:1
3. Imádság
4. Igeolvasás: Máté 2,1-12
5. Főének: 315:1-7
6. Igehirdetés: 1Kor 15,51
7. Imádság, Úri ima
8. Gyülekezeti ének: 329:4
9. Ifjúság szolgálata
10. Záró ének: Csendes éj
11. Áldás
Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben 2016.

December 25, Karácsony I. napja
8.00 (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde
10.00 (úrvacsora) Vad Zsigmond
18.00 Molnár Szabolcs

December 26, Karácsony II. napja
8.00 Nagyné Török Csilla
10.00 Oláh István
18.00 Lucski Márta

December 31, csütörtök – Óév
16.00 Oláh István

2016. Január 1, péntek – Újév
8.00 Molnár Szabolcs
10.00 Dr. Fekete Károly
18.00 Káposztás Gábor
Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!