Istentisztelet 2016. december 18. 10 óra

Istentisztelet 2016. december 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap.
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek,
hanem azt, hogy mindenki megtérjen.”
(2Péter 3,8-9)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 303, 1
3. Ibolya Utcai Általános Iskola hittanosainak szolgálata
4. Főének: 313, 1-3, 5-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Péter 3,3-13
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 312, 1
9. Igehirdetés: 2Péter 3,8-9 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 397, 5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Orgonajáték (Antalffy-Zsiross Dezső – Karácsonyi harangok)
Sepsy Károly orgonista, ny. lelkipásztor
13. Hálaadás a 20 éve felújított orgonáért
14. Orgonajáték (Sepsy Károly: Variációk a Székely Himnuszra)
15. Hirdetések Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
16. Záró ének: 398, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban
az adventi készülődést.

HIRDETÉSEK
________________________________________
A Rákóczi harang december 12-én de. 11 órakor Dr. Bodrogközy Zoltán emlékét hirdette.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Pethő Jánosné (Gubacsi Rozália) 87 évet élt testvérünket.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14,19)
________________________________________
Isten iránti hálával hirdetjük, hogy december 14-én megszületett
Rácz Zoltán presbiter testvérünk és Ráczné Kiss Lívia harmadik gyermeke,
Rácz Dávid.
Isten áldása kísérje az egész család életét!
________________________________________
A mai napon Bálint Zselyke Zoé, Hutóczki Szilárd,
Kovács István Gergő és Tóth Fanni gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.
________________________________________
1. Ma 18 órától Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor hirdet igét, Dánielfy Gergő énekel
és az éneklést a Hírnök Zenekar vezeti az esti istentiszteleten.
2. December 19-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. A református iskolák 2017/2018 tanévre szóló felvételihez szükséges lelkészi ajánlások ügyében, kérjük, keressék fel a Lelkészi Hivatalt!
4. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
5. Barcza János gyülekezeti tag (presbiter) irányított véradásban kéri a gyülekezet segítségét. Életveszélyes állapotban lévő hozzátartozója folyamatos vérátömlesztésben részesül. Aki tud segíteni kérem jelentkezzen a 30/9674926-os telefonszámon vagy a lelkészi hivatalban az irányított véradáshoz szükséges további adatokért.
6. A Református Szeretetszolgálat “Jónak lenni jó!” kampányában idén a beteg gyermekek, a szegénységben élő (Szabolcs, Szatmár, Borsod, Baranya, Somogy megyei) rászorulók, és a kárpátaljai magyarság megsegítésére, az országban élő hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek támogatására folyik a gyűjtés.
Adományvonal: 1358 – Egy hívás 250 Ft-os támogatást jelent.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.
8. Megjelent a Közösség magazin, illetve a Presbiter újság legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
9. Ifj. Fekete Károly és Sepsy Károly Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életéből című könyve megvásárolható 400 Ft-ért a kijáratnál.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.