Istentisztelet 2016. augusztus 14. 10 óra

Istentisztelet 2016. augusztus 14. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik: A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”
(Lukács 22, 24-27)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 24, 1
3. Főének: 489, 1-4
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Lukács 22, 14-30
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 395, 1
8. Igehirdetés: Lukács 22, 24-27 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 455, 7
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 397, 1-5
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
________________________________________
Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak gyülekezetünk megújulásáért és
azért, hogy alázatos szívvel és hálaadással szolgálhassuk Urunkat!