Istentisztelet 2016. augusztus 7. 10 óra

Istentisztelet 2016. augusztus 7. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

“…mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.”
(Lukács 21, 17-19)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 166, 1-2
3. Gyermekek éneke
4. Főének: 161, 1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lukács 21, 5-19 Balogh Pálma presbiter
7. Imádság Kicska László gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti ének: 202, 2
9. Igehirdetés: Lukács 21, 17-19 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetésutáni ének: 239, 4
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1
13. Úrvacsora, ágendázik: Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záró ének: 200, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Az Úrvacsora alatt gyülekezetünk zenekara vezeti az éneklést.