Istentisztelet 2015. szeptember 27. 10 óra

Istentisztelet 2015. szeptember 27. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.”
(Márk 16, 6-7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 24, 1
3. Keresztelés
4. Főének: 464, 1-6
5. Hirdetések
A gyülekezetet köszönti a testvérgyülekezetünkből, az amerikai Charlotte városából érkező vendégek nevében Carol Spain, tolmácsol Balog Margit.
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Márk 16, 1-8
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 304, 1
10. Igehirdetés: Márk 16, 6-7 Petró László
11. Igehirdetés utáni ének: 398, 4
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Gyülekezeti ének: 463, 1
16. Petró László szolgálatának megköszönése Vad Zsigmond
Dr. Csabina Sándor
17. Záró ének: 392, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor