Istentisztelet 2015. október 4. 10 óra

Istentisztelet 2015. október 4. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIG
„Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy.” (1Kor 8, 1-4)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 247, 6
3. Hirdetések
4. Gyerekpercek Feketéné Lakatos Edina
5. Főének: 469, 1-5
6. Előfohász
7. Igeolvasás: 1Kor 8
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 234, 3
10. Igehirdetés: 1Kor 8, 1-4 Derek Macleod (MPPC)
Tolmácsol: Balog Margit
11. Igehirdetés utáni ének: 225, 1-2
12. Imádság
13. Úri ima
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora. ágendázik: Molnár Szabolcs
16. Áldás
17. Záró ének: 395, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor