Istentisztelet 2015. október 11. 10 óra

Istentisztelet 2015. október 11. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!
Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson!” (2Kir 6, 15b-17a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Nagyné Török Csilla
2. Fennálló ének: 261,1-2
3. Hirdetések
4. Főének:469,1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Kir 6, 8-23
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 470,3-4
9. Igehirdetés: 2Kir 6, 15b-17a Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 295,2
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 462,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor